Historiek

HISTORIEK

Tijdens haar reizen door het Oosten zag Helga Peeters van de organisatie Anubhuti de nood aan creatieve vorming voor kinderen. Vooral zij die in afgelegen gebieden wonen missen op een bepaalde manier de toegang tot allerlei creatieve activiteiten. En zo missen ze ook een deel kennis over de wereld. Ze wou hen een trots gevoel geven over hun eigen cultuur zodat ze niet uit hun omgeving zouden wegvluchten naar de stad of het buitenland.

 

Om een brug te slaan tussen Oost en West startte Helga Peeters in Vlaamse basisscholen met het geven van workshops over het leven in het Oosten. De respons en de bereidheid om te helpen was zo bemoedigend dat het idee ontstond om de vzw Care for Joy op te richten. Met het geld dat deze vereniging verzamelt wordt aan kansarme kinderen in het Oosten steun geboden vanuit het Westen. Deze steun is bedoeld voor de bevolkingsgroepen die ze met toeristische groepen binnen haar reisorganisatie Anubhuti jaarlijks een aantal keer bezoekt. Gedurende vele jaren werden talrijke waardevolle contacten opgebouwd. Care for Joy wil iets duurzaams teruggeven aan de gastvrije bevolking van India in de Himalaya en van Nepal.

 

CONTROLE VAN DE UITGAVEN M.B.T. DE PROJECTEN

De controle van de lokale uitgaven en de werking op het terrein gebeurt ter plaatse door Helga Peeters,

voorzitster van de vzw. Zij verblijft beroepshalve regelmatig in de diverse regio’s.

De lokale instellingen in India (Ladakh) bezorgen op regelmatige basis facturen of bewijsstukken van hun uitgaven per e-mail. Deze worden als bijlage bij de boekhouding van de vzw toegevoegd.

Helga Peeters kan de originele stukken steeds ter plaatse inkijken tijdens haar bezoek.

 

De projecten worden steeds bezocht met reisgroepen.

Zo kunnen ze nauwkeurig worden opgevolgd zonder extra kosten te maken.

CARE for JOY vzw

Fortstraat 4 • 9180 Moerbeke-Waas • België

+32 486 506 425

inspiration@careforjoy.org

Niet-gouvernementele organisatie nummer 0505.799.372

© Copyright Care for Joy vzw • All rights reserved