Jeanne Devos Mumbai

The National Domestic Workers Movement

van Jeanne Devos in Mumbai India

Lokale instelling 

 

Met haar organisatie ‘The National Domestic Workers Movement’ (NDWM) ijvert Jeanne Devos voor de erkenning van de economische en persoonlijke rechten van dienstmeisjes in India.

• tussenkomen bij (seksueel) misbruik en crisissituaties

• juridische hulp bij wanbetaling en misbruiken voor de rechter brengen

• crisisopvang van gevluchte meisjes

• meisjes samenbrengen en hun organisatie versterken

• lobbywerk voor erkenning en bescherming bij de overheden

• preventie: via rollenspelen en video’s informeert men ouders  en kinderen over misbruiken

 

Lokale instelling : National Workers Welfare Trust

National Workers Welfare Trust

104/A, St Mary’s Apts

Nesbit Road Mazgaon

Maharashtra 400010 Mumbai • India

http://ndwm.org

Meer informatie

omtrent de NDWM

kan je lezen in het recente boek van Jeanne Devos

Alsof de weg ons zocht’.

Een van de zwaarst getroffen kwetsbare groepen in India tijdens deze crisistijd zijn het huishoudelijk personeel dat ook nu thuis moet blijven. Deze kwetsbare groepen hebben geen rechtsbescherming, geen regelgevingsnormen en geen sociale zekerheid. Het is dan ook erg moeilijk voor hen om in hun dagelijks levensonderhoud te voorzien.

NDWM Response to Covid-19_Pagina_1
NDWM Response to Covid-19_Pagina_2
NDWM Response to Covid-19_Pagina_3
NDWM Response to Covid-19_Pagina_4